"شرکت پتکو از شرکت های تابعه گروه صنعتی سدید، مقدم کلیه بازدیدکنندگان محترم را در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سالن 38 ( آلمان) با شماره غرفه (2050) گرامی میدارد و از کلیه مهمانان محترم دعوت مینماید تا از غرفه و محصولات تولیدی این شرکت، بازدید نمایند"
زمان برگزاری این نمایشگاه از 01.02.23 لغایت 01.02.26 میباشد

"شرکت پتکو از شرکت های تابعه گروه صنعتی سدید، مقدم کلیه بازدیدکنندگان محترم را در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سالن 38 ( آلمان) با شماره غرفه (2050) گرامی میدارد و از کلیه مهمانان محترم دعوت مینماید تا از غرفه و محصولات تولیدی این شرکت، بازدید نمایند"
زمان برگزاری این نمایشگاه از 01.02.23 لغایت 01.02.26 میباشد

"شرکت پتکو از شرکت های تابعه گروه صنعتی سدید، مقدم کلیه بازدیدکنندگان محترم را در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سالن 38 ( آلمان) با شماره غرفه (2050) گرامی میدارد و از کلیه مهمانان محترم دعوت مینماید تا از غرفه و محصولات تولیدی این شرکت، بازدید نمایند"
زمان برگزاری این نمایشگاه از 01.02.23 لغایت 01.02.26 میباشد

“ Welcome to PETCO (as a Subsidiary of ‘SADID Industrial Group’) Stand In The 26 th  Iran International Oil, Gas, Refining & Petrochemical Exhibition In Hall 38 No. 2050 dated 13-16 May 2022 “

صفحه1 از3

Go to top