"شرکت پتکو از شرکت های تابعه گروه صنعتی سدید، مقدم کلیه بازدیدکنندگان محترم را در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در سالن 38 ( آلمان) با شماره غرفه (2050) گرامی میدارد و از کلیه مهمانان محترم دعوت مینماید تا از غرفه و محصولات تولیدی این شرکت، بازدید نمایند"
زمان برگزاری این نمایشگاه از 01.02.23 لغایت 01.02.26 میباشد

Go to top