00

"شرکت پتکو مقدم کلیه بازدیدکنندگان محترم را در نهمین نمایشگاه تخصصی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت خوزستان در سالن کارون با شماره غرفه 503 ، گرامی میدارد و از کلیه مهمانان محترم دعوت بعمل می آید تا از غرفه و محصولات تولیدی این شرکت ، بازدید نمایند"

زمان برگزاری این نمایشگاه از 96.08.11 لغایت 96.08.14 میباشد

Go to top