تصاویر کارخانه شرکت پتکو

تصاویر کارخانه شرکت پتکو

برای مشاهده گالری تصاویر کارخانه شرکت پتکو کلیک کنید

Read more


بازدید وزیر محترم نفت از غرفه پتکو در نمایشگاه 1393

بازدید وزیر محترم نفت از غرفه پتکو در نمایشگاه 1393

برای مشاهده گالری بازدید وزیر محترم نفت از غرفه پتکو کلیک کنید

Read more


حضور پتکو در نمایشگاه 1393

حضور پتکو در نمایشگاه 1393

برای مشاهده گالری حضور پتکو در نمایشگاه 1393 کلیک کنید

Read more

Go to top