slida0008

"شرکت پتکو مقدم بازدید کنندگان محترم را در هشتمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت ایران  خوزستان واقع در شهرستان اهوازدر سالن کارون گرامی میدارد و از کلیه بازدید کنندگان دعوت بعمل می آید تا از غرفه و محصولات این شرکت ، بازدید نمایند.

زمان برگزاری نمایشگاه 17 لغایت 20 آبان ماه 1395 میباشد"

Go to top