slida001

شرکت پتکو مقدم کلیه بازدید کنندگان محترم را در نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت ایران  خوزستان واقع در شهرستان اهوازدر سالن کارون گرامی میدارد و از کلیه بازدید کنندگان دعوت بعمل می آورد تا از غرفه و محصولات این شرکت در این نمایشگاه بازدید نمایند.

 

زمان برگزاری نمایشگاه 28 آذرماه لغایت 1 دیماه 1394میباشد

 

Go to top