تاریخ حضورشرکت در یازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران94

تاریخ حضورشرکت در یازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران94

شرکت پتکو مقدم کلیه بازدید کنندگان محترم را در یازدهمین نمایشگاه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران در سالن 38 غرفه شماره: 443 و در فضای باز روبروی سالن 44 غرفه شماره:1301 گرامی میدارد و از کلیه بازدید کنندگان دعوت بعمل می آورد تا از غرفه ها و محصولات این شرکت در این نمایشگاه بازدید نمایند.

Go to top