namayesh94

شرکت پتکو مقدمکلیه بازدید کنندگان محترم را در بیستمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی تهران (مورخ :94.02.16 الی 94.02.19 )در سالن 6ستصا گرامی می دارد و از کلیه بادید کنندگان دعوت بعمل می آورد تا از غرفهو محصولات این شرکت در این نمایشگاه بازدید نمایند.

Go to top